Ermeni ve Türk STÖ’leri iki maddeden oluşan bir Bildiri kabul ettiler

Açıklama 21 Ekim’de Ermeni Asamblesinin «2015’ten sonra Gelişim Gündemi Taslağı»nı sunarken...

Daha fazla haberler

İran cumhurbaşkanı: Ermeni tarafının inisiyatiflerine destek olmaya hazırız

İİC cumhurbaşkanı Ermenistan cumhurbaşkanı ve Ermeni halkına dostane iyi dileklerinin nakletti….

Daha fazla haberler

Mart’ta Paris’te Soykırıma ilişkin hukuki talepler sunulacak

Öyle ki bu sorunların çözümü amacıyla, doğru hukuki zemine oturtmalıyız...

Daha fazla haberler

Alla Gerber: Holokost teması Soykırım teması dışında olamaz

Holokost temasının Ermeni Soykırımı teması ve genel olarak etnik temelde insanların imhasına ilişkin oayların anılması dışında olamıyacağını anladıklarını...

Daha fazla haberler
Partner news