News
Լրահոս
News
Չորեքշաբթի
Ապրիլ 24
Եթե գործարանը սնանկացավ, հետո գյուղացին ինչքան ուզում է թող ճանապարհ փակի, այդ մթերողը չկա ի վերջո, հո՞ կառավարությունը չի մթերելու, տանի Մելիք Ադամյանի նիստերի դահլիճում խաղողը պահեստավորի…
Իմ երազանքի Հայաստանում ամենահպարտը քայլում է սովորող, աշխատող փնտրող, պրպտող, օրվա աշխատանքով բարիք ստեղծող մարդը, իմ երազած Հայաստանում մարդուն հարգում են իր ստեղծած արժեքով, ոչ թե մեքենայի շքեղությամբ…