News
Լրահոս
News
Չորեքշաբթի
Փետրվար 28
Հիշեցնում ենք, որ անձը համարվում է լիաժեք պատվաստված, եթե ստացել է COVID-19-ի դեմ 2 դեղաչափ պատվաստում, իսկ առավել արդյունավետությունը ձևավորվում է, եթե 2-րդ դեղաչափից հետո անցել է առնվազն 2 շաբաթ...
Ինչ դուք եկել եք, մենք ոչ մի քաղաքակիրթ բան չենք տեսել: Մեր ղեկավարներին հենց այնպես ազատել, տարել են, դա՞ է քաղաքակիրթը: Նրանք արյուն ու քրտինք են դրել մեր կոմբինտում…
Որքան էլ պարադոքսալ թվա, սակայն թուրքական գրեթե անսահմանափակ ազդեցությունը և Ադրբեջանի ինքնիշխանության որոշակի կորուստը չի կարող խանդավառություն առաջ բերել Բաքվի բռնապետի...