News
Լրահոս
News
Երեքշաբթի
Ապրիլ 23
Ինձ մի քանի անգամ հրավիրել են արտասահման՝ այդ թվում Չինաստան, այնտեղ պերլիտի հսկայական պաշարներ կան։ Բայց ես չեմ գնացել։ Հույս ունեմ, որ այդ տեխնոլոգիան մենք այնուամենայնիվ այստեղ կգործարկենք․․․