Արդշինբանկը հրապարակել է 2019 թվականի երկրորդ եռամսյակի գործունեության ցուցանիշները՝ արձանագրելով աննախադեպ շահույթի աճ: Բանկի զուտ շահույթը երկրորդ եռամսյակի արդյունքներով կազմել է 3 մլրդ ՀՀ դրամ:

30.06.2019 թվականի դրությամբ Բանկի ակտիվները կազմել են 688 մլրդ ՀՀ դրամ, Բանկի վարկային պորտֆելը՝ 445 մլրդ ՀՀ դրամ, պարտավորությունները` 615 մլրդ ՀՀ դրամ, կապիտալը` 73 մլրդ դրամ։ Բանկի շահույթը տարվա սկզբից կազմել է 5.23 մլրդ դրամ:

2019 թվականի 2-րդ եռամսյակի վերջի դրությամբ հիմնական ցուցանիշների համեմատական դինամիկան 2019 թվականի 1-ին եռամսյակի հետ հետևյալն է.