News
Haberler
News
Cumartesi
Mayıs 25
Haber akışını gör

Her ülke farklı acil durum ve tehditlerle karşı karşıya bulunmakta, Ermenistan da bu konyda istisna değil. Farklı dönemlerde farklı aciliyetler ön plana gelmekte, her dönemin kendi  güncel  aciliyetleri var ve bu aciliyetlere zamanında tepki göstermeyi öğrenmeliyiz. Beyanat bugün 28 Ağustos’ta düzenlenen basın toplantısında Globalizasyon ve Bölgesel İşbirliği Merkezi bşk. siyaset uzmanı Stepan Grigoryan’dan geldi.

Uzmanın ifadesiyle Gürcistan’la ilişkiler, Suriye’yle ilintili sorunlar, ABD’deki seçimler Ermenistan’ın karşı karşıya bulunduğu aciliyet taşıyan konular arasında.

Grigoryan ″Biz burada aciliyetlere doğru yankı verdik.  Gürcistan’a yeni bir elçi atandı, aktif çalışmakta. Ona karşı Rusya’da yaşayan Javkhetili Ermenilerin duyurusunu okuduğumda, elçimizin gerçekten iyi çalıştığına emin oldum; Gürcistan Hükümetiyle aktif çalışmalı Ermenilerin sorunlarını gündeme getirmeli″ dedi ve sözlerinin devamında ″Rusya kendi işlerine baksın, oradaki Ermeniler Ermeni-Gürcü ilişkilerine müdahale etmesinler″ dedi.

Arap Dünyasında meydana gelen gelişmlere ilişkin olarak uzmanın kanaatince Ermenistan oldukça temkinli ve Suriye’de meydana gelen süreçlere münasip yankı gösterdi, hükümetimiz çok ılımlı, yapıcı tutum gösterdi. Siyaset uzmanının ifadesiyle Ermeniler orada büyük bir mirasa sahip olduklarından Suriye Ermenilerini mülteci durumuna düşürmek, onları nakletmek yanlış.

ABD seçimlerine ilişkin olarak Grigoryan, Ermenistan için Demokratlardan daha ziyade Ermenistan yanısıra dünya meseleleriyle daha çok ilgilenen Cumhuriyetçilerin daha elverişli olduğu görüşünü belirtti.

Stepan Grigoryan sözlerinin özetinde bölgede tek bir gücün egemen olmasının Ermenistan’ın güvenlik, devlet sınırlarının muhafazasının temini açısından ağır ve tehlikeli olacağını kaydetti. Siyaset uzmanı bölgede hem Rusya, hem ABD, hem de AB’nin hakim olması gerektiğini kaydetti.

!
Mevcut bu metin   Հայերեն, English and Русский
Print