News
Haberler
News
Salı
Ağustos 04
USD
485.66
EUR
572.79
RUB
6.59
ME-USD
0.02
Haber akışını gör

Uzun yıllar süren Ateizmin yıkılması sonrasında, depremin korkunç maddi hasarından sonra bugün Rab’be şükranımızı ifade etmek üzere burada toplanmış bulunmaktayız.  Rab’ten edinilen sevgi aracılığıyladır ki kilisenin yüzü gençleşmekte ve cazip olmaktadır. Sözler, bugün 25 Haziran’da Gümrü Vardanants Meydanında icra ettiği ayin esnasındaki duasıyla Papa Francesco Hazretlerinden geldi.

Papa Francesco özellikle şunları kaydetti:

«Ermeni halkı inancında ve sevgide karşılıklı saygı ve diyalogla, Rabbin şakirtleri arasındaki tek olası yarışın, kimin daha fazla sevgi bahşedeceğinin sınanması olduğunu bilerek, daima birliktelik içinde olsun.

Bu buluşmayı Rabbin sözlerini okuyarak ve duayla her gün yenilemek faydalıdır. İsa,  ardından çağırdığında, cesaretle evet demek için ikileme düşmeyin. O bizi tanımakta, sevmekte ve yüreği korkudan ve kibir ağırlığından arındırmak istemektedir.

İsa’nın şakirtinin hayatı sevgi üzerine kuruludur ve Rab’ten edinilen sevgi aracılığıyladır ki kilisenin yüzü gençleşmekte ve cazip olmaktadır. Merhametli sevgi Hıristiyan’ın kartvizitidir. O ‘eğer birbirinizi severseniz, bundan herkes şakirtlerim olduğunuzu öğrenmektedir’ demektedir.

Peygamber Yeşaya ″Rab sevgide yaşamaktadır, nerede birbirlerini severler, nerede ki yoksullara ve acuzelere bakım gösterirler″ der. Yorgunluktan tarumar olmayacak, karşılıklı anlamamazlıklardan umudunu kaybetmeyecek, aksine Rabbin sevgi programlarına açılan Hıristiyanlara çok ihtiyacımız var.

Pratikte insanlara yardım eedecek iyi insanlara ihtiyacımız var, herkesin layıkınca yaşamını sürdürebildiği ve hakkaniyetle ödenen bir işe sahip olduğu daha adil bir topluma ihtiyaç var.

Geçtiğimiz yıl, Dünya Ermenileri Katolikosu Garegin II’nin de katıldığı ayinle, herkesin dikkatini Narika’lı Grigor karakterine çekmek istedim. O, ″ asla hiddet karanlığından O’nun merhamet ışığı kararmamıştır″  duyurusuyla Rabbani inayetin öncüsü ve peygamberidir. Narekalı, sadece öğretim değil aynı zamanda hayat rahibidir, çünkü kendimizi tanımanın, yaralar ve sefillere karşı  iyilikle dolu açılmanın ne kadar önemli olduğunu öğretmektedir. Kutsal Grigor’un sözleriyle Rabbani merhamet ve sevmekten yorulmama lütfunu rica ediyorum.

Kutsal Ruh, yakarışlarımızı sana yöneltiyoruz: Bize sevgi ve iyi işleri yüreklendirme meziyeti bahşet, merhamet, insancıllık ve insaf ruhu. Rab, ulvi insafınla bize merhamet et. Amin».

!
Mevcut bu metin   Հայերեն, English and Русский
Print
Daha fazla haberler
Bütün