News
Haberler
News
Salı
Ağustos 21
Haber akışını gör


Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Ermenistan Cumhuriyetinin 26. Bağımsızlık Yıldönümü vesilesiyle bugün Savunma Bakanlığı yönetim kompleksinde bir resepsiyon verdi.

Cumhurbaşanı resepsiyonda Bağımsızlık Bayramı vesilesiyle kutlama konuşması yaptı. Sarkisyan, konuşmasında şunları kaydetti:

ʺSizi Bağımsızlığın 26. Yıldönümü vesilesiyle yürekten kutluyorum.

Bugün büyük bayram, belki de Ermeniler için en büyük bayram.

Bağımsız Ermeni devletinin yeniden tesisi bizim çoktan beri varolan hayalimizin icrasıydı. Aynı zamanda Ermeni evlatlarının birçok neslinin yürüttüğü sürekli ve kahramanca bir mücadelenin taçlanmasıydı.

Biz bu büyük günü gözleriyle gören mutlu nesiliz. Bu günden 26 yıl geçti, az zaman değil.

Zaman onu faydalı kullanan lehine çalışmaktadır. Bu esnada çok şeyler yapıldı, ancak geçen 26 yılı her zaman azami verimde kullanamadığımızı itiraf etmeliyiz.

Daha fazlasını yapabilirdik, eminim. Ancak mecramız doğru yönde oldu. Bugün de doğru mecradayız.

Dahası, kaçırdığımız zamanı kazanmaya çalışacağız. Bunu gücümüzeyönelik büyük bir inanç ve iyimserlikle yapacağız (…)

Bugün Ermenistan Cumhuriyeti Bağımsızlığının 26. Yıldönümü günü, şunları iyimserlikle kaydediyoruz.

Birincisi: Ermenistan halkı; tarihi, kültürel ve geniş anlamda uygarlık mirasına dayanarak ilerleyişini sürdürmekte, özgürlük ve hümanizm düşüncelerine sadakatini sürdürmektedir.

İkincisi: Ermenistan halkı; dostları, müttefikleri, partnörleri olduğu halde ilerleyişini sürdürmektedir.

Üçüncüsü: Ermenistan halkı, bağımsızlığın herşeyden evvel kendi sorumluluğunda olduğu bilincinde,  müstahkemiyet ve esenliğini yükseltme yönünde çalışmaya devam etmektedir.

Dördüncüsü: Ermenistan halkı; hukuki ve demokratik yolla iktidarını şekillendirmektedir. Yasalara saygılıdır ve özgürlükseverdir ve kendisinin şekillendirmediği iktidara hoşgörü göstermeyecektir.

Bu dört husus yarınki başarıların en önemli temelidir.

Yarınki Ermenistan dünyada ilerici teknolojilerle donanmış bilgi toplumu olarak hızlı gelişen bir ülke olarak kendini ortaya koyacaktır. Dünyada bugün gerçekleşen bilimsel-teknik yeni devrim Ermeni halkının müttefiğidir. Bizim bu güçlü müttefiğimiz, doğal, insani, finansal vb. olsun kaynaklara ilişkin hemen tüm tasavvurları değiştirmektedir ve daha da değiştirecektir. Yeni teknolojiler insanlar ve halklara mütevazi kaynaklarla mütevazi olmayan büyük sonuçlara ulaşma olanağı vermektedir. Bu kaderin mütevazi kaynakları olan Ermenistan’a armağanıdır ve biz tarihi bu fırsatı kullanmama hakkına sahip değiliz.

Henüz hazır olmadığımız alanlarda okumalı, öğrenmeli ve gelişmeliyiz, hızlı tempoda ilerlemeliyiz. Amacımız nettir; ekonomi toplumsal yaşamın tüm alanları başarı kaydetmiş ülkelerin yolundan ilerlemektir.

Ancak, ekonomik gelişimin kendiliğinden tüm sorunlarımızı çözmesini beklememeliyiz. Modern dünyada güç akımları önemli ölçüde artmış durumda. Bu konuya içinde bulunduğumuz günlerde gerçekleşen Ermenistan-Diaspora Forumu esnasında da değindim. Bu akışların sebepleri çok ve çeşitli. Nüfusun yurt dışına akışı filliyatından acı duyuyoruz ve doğru yapıyoruz.

Bizim durumumuzda bu ulusal güvenlik meselesidir. Ermenistan nüfusunu artırmayı ve 4 milyona ulaştırmayı mesele olarak önümüze koyduk. Gerek nüfusun doğal artışı  gerekse yurda göç tertiplenmesi yönünde ciddi etkinlikler öngörülmektedir.

Sevgili yurttaşlar!

Güvenlik meselesi her ülke için bir numaralı meseledir. Her biri bu meseleyi koşulları ve özellikle kabiliyetlerinden hareketle çözmektedir. Geçen 26 yıl Ermenistan ve Artsakh cumhuriyetlerinin hayatiyeti olan ve kendini savunmaya muktedir olduğunu kesinlikle gösterdi. Güya tecrit altındaki Ermenistan’ın başarısız olmaya mahkum olduğu, petro-gazlı Azerbaycan’ın mutlaka büyük bağarıya ulaşacağı hikayelerinin beyhude olduğunu gösterdi. Dahası, bizi güya Azerbaycan’ın ekonomik başarılarının Artsakh ve Ermenistan’ın imhasının teminatı olacağı yönünde iknaya gayret ediyorlardı.

Propagandif ve siyasi efsanelerin en acımasız, ancak adil düşmanı hakikattir. Hakikat ise; özgür ve gelişen, günden güne güçlenen ve mamurlaşan iki Ermeni devletidir.

Güvenlik meseleleri bizim durumumuzda ülkemiz tüm faaliyet alanlarıyla ilintilidir. Burada ayrıntılar veya ikincil meseleler yoktur. Tüm güvenlik tehditlerine ortak yanıtımız budur. Bu sözlerin burada silahlı kuvvetlerimize yakışır bu idari komplekste Savunma Bakanlığında dillendirilmesi anlamlıdır.

Sevgili yurttaşlar!

1991 yılının bu günü halkımız bağımsız ve demokratik Ermenistan için oyunu kullandı. İyimser ve kendi gücünden emin yurttaş benzeri şekilde oy kullanmaktadır.

Ülkemiz bağımsızlığı ertesindeki 26 yılda daha büyük iyimserlik ve emin bir şekilde ileri yönde hareket ettiğimize eminim.

Yaşasın Ermeni halkı!

Ermenistan’ın özgürlüğü için şehit düşenlerin hatırası önündesaygıyla eğiliyorum!

Yaşasın Ermenistan Cumhuriyeti! ʺ

!
Mevcut bu metin   Հայերեն, English and Русский
Print
Daha fazla haberler
Bütün
Partner news