News
Haber akışını gör

Bir asır devam eden inkar politikası akamete uğramıştır ancak Türkiye hala stereotiplere takılı kalmış durumda. Beyan Özgürlük Rafyosu’nun (RFE/RL), Fransa cumhurbaşkanı Macron’un son konuşmasında Ermeni soykırımına ilişkin dillendirdiği hususları popülizm olarak nitelendiren Türkiye Dışişleri Bakanının sözlerini yorumlaması ricasıyla başvurduğu Ermenistan Dışişleri Bakanı Edward Nalbandyan’dan geldi.

Nalbandyan, Türkiye’de Ermeni Soykırımınının tanınması sürecinden geri dönüş olmadığının bilincinde olmamalarının imkansız olduğunu kaydederek şunları belirtti:

ʺBir asırdır devam eden inkar politikası akamete uğramıştır, ancak Türkiye’nin hala stereotiplere takılı kaldığı aşikardır.

Ankara sadece tarihi delilleri değil aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkeme kararlarını da olmak üzere olan realiteyi çarpıtmaktan beis görmemektedir.

Uluslararası Soykırım Uzmanları Birliği tarafından Türkiye başbakanına yönelik açık mektupta Ermeni Soykırımının Birleşik Devletler ve aralarında savaş esnasında Osmanlı İmparatorluğunun müttefikleri Almanya, Avusturya-Macaristan da olmak üzere vd. ülkeler resmi belgelerinde, görgü tanığı diplomatlar, misyonerler, soykırımdan kurtulanların tanıklıklarında, onyıllardır birçok tarihi ve hukuki araştırmalarında, hatta Osmanlı Divan-ı Harb-i Örfi arşivlerinde kapsamlı şekilde belgelendirilmiş olduğu haklı olarak belirtilmektedir.

Diğer birçok ülke yanısıra Almanya ve Avusturya’nın Ermeni Soykırımını tanımakla kalmayıp, o dönemki Türkiye’nin müttefikleri olarak kendi sorumluluk paylarını kabul ettiklerini anmaya değer.

Soykırım imkarcılığının insanlığa karşı suçların tekrarlanmaması için verimli bir zemin yarattığı uluslararası toplum tarafından birçok kereler tekrarlanmıştır. Ermeni Soykırımını tanıyanları ‘popülist’ olarak adlandırmak yerine Ankara, inkarcı politikalarının tehlikeli popülizminden vaz geçmeli, kendi geçmişiyle yüzleşmek için cesaret göstermelidir.ʺ

!
Mevcut bu metin   Հայերեն, English and Русский
Print
Daha fazla haberler
Bütün