News
Haberler
News
Perşembe
Kasım 22
Haber akışını gör


Ermenistan Millet Meclisi 7 Şubat’ta yapılan ikinci görüşme sonrasında Yargılma Usul Kanununu kabul etti. Yasa, Anayasanın kabulünü öngördüğü kanunlardan biri olduğundan kabulü için Meclis milletvekili sayısının 3/5’ni sağlaması gerekmekteydi. Yasa 72 milletvekilinin kabul oyuyla geçti.

Yeni yasa Erivan’da bir I. Derece Genel Hukuk Mahkemesi işlemesi öngörmekte. 2019’dan itibaren İflas Mahkemesi de tesis olacak.

Yeni yasadaki ikinci önemli değişiklik grubu ise Yüksek Adalet Konseyi ve Yargıçlar Genel Konseyi arasındaki fonksiyonel ayrıma ilişkin. Yasayla Mahkeme Başkanları Konseyi ortadan kalkmakta. Yasa yargıçların özyönetim organı tarafından belirlenecek etik kurallar da öngörmekte.

Yasayla Yüksek Yargı Konseyinin oluşum düzeni de düzenlenmekte. Yargıç yeterlilik sınavları ve yagıç olma şartları ağırlaştırılmakta. Yargıcın yabancı dillere hakim olması da zorunlu şartlar arasında.

Yasa ayrıca kararları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden (AİHM) dönen yargıçlara karşı dava açılabilmesini de öngörmekte. Böylece AİHM kararları, yargıçlara karşı disiplin işleminin başlatılması ve dava açılmasına da gerekçe oluşturabilecek.

!
Mevcut bu metin   Հայերեն, English and Русский
Print
Fotoröportajlar
Partner news