News
Haberler
News
Pazartesi
Aralık 10
Haber akışını gör

Mayıs 1994’te Ateşkes Anlaşmasını imzalayan  üç taraf olan Artsakh, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yürütülen müzakereler eksiksizdir. Beyan bugün 19 Şubat’ta düzenlenen yıllık basın toplantısı esnasında Artsakh Dışişleri Bakanı Masis Mayilyan’dan geldi.

ʺ2017 Aralık sonunda AGİT Dönem Başkanı Güney Kafkasya Özel Temsilcisi Günther Bächler’in AGİK/AGİT resmi veb sayfasında yayımlanan röportajında özellikle Azerbaycan-Karabağ çatışmasının çözümü sürecinde müzakere sürecinde nihai statüye ilişkin kimi ilkelerin varolduğu, ancak müzakere sürecinde reel mimarinin bulunmadığınıʺ ifade ettiğine ilişkin imaya Masis Mayilyan şu şekilde yanıtladı.

ʺAGİT Budapeşte zirvesi nihai belgesinde işte bu üçlü format perçinlenmiştir. Bundan hareketle biz, çabanın yeni müzakere mimarileri yaratılmasına değil aksine, Artsakh-Azerbaycan-Ermenisan üçlü müzakerelerinin tekrar başlatılmasına yönelik olması gerektiğini düşünüyoruz.

Bu tam formatın olmamasının müzakerelerde Azerbaycan yönetiminin çatışmada nihai çözüme ulaşmada siyasi irade eksikliğinin türevi olduğunu da belirtmek gerekiyor.

ʺSorunda tansiyon artırıcı takipçi politika yürüterek Azerbaycan, maksatlı şekilde bölgede kalıcı barışın tesisini sürüncemeye bırakmaktadırʺ

Artsakh’ın üçlü müzakerelere doğrudan ve tam katılımına engelleyerek, ateşkes rejiminin pekişmesine yönelik barışçı inisiyatiflerin gerçekleştirilmesini reddederek, sorunda tansiyon artırıcı takipçi politika yürüterek Azerbaycan, maksatlı şekilde bölgede kalıcı barışın tesisini sürüncemeye bırakmaktadır.ʺ dedi.

Bu vesileyle müzakerelerde tam formatın zamanında Azerbaycan tarafının entrikalarıyla kesintiye uğradığını haırlatan bakan Mayilyan ʺBüyük siyasi anlaşmanın hazırlanması için yürütülen yoğun çalışma esnasında Azerbaycan, müzakerelerin sürdürülmesine zemin olarak çözüm ilkelerinin hazırlanmasını iddia etmeye başladı. Azerbaycan şimdi bizzat kendi inisiyatifiyle başlayan çatışmanın çözüm ilkelerine yönelik görüşmelerden vaz geçmeyi önermekte ve sözde yapılandırılmış müzakerelere başlanmasını önermektedir. Azerbaycan yönetiminin benzeri tutarsızlığı verili inisiyatifin, daha öncekilerde de olduğu gibi, sadece Azerbayan yönetiminin Artsakh halkı tarafından gerçekleştirilmiş self determinasyon hakkını Azerbaycan-Karabağ çatışmasının nihai çözümüne ulaşmada esas olarak kabul etme gönülsüzlüğünden kaynaklanan bir hüner olduğunda şüpheye yer bırakmamaktadırʺ dedi.

 

 

!
Mevcut bu metin   Հայերեն, English and Русский
Print
Daha fazla haberler
Bütün
Fotoröportajlar
Partner news