News
Haberler
News
Pazartesi
Aralık 10
Haber akışını gör

Müzakerelere Artsakh’ın tam katılımı barışçı sürecin verimliliğini yükseltir. Beyan bugün 19 Şubat’ta düzenlenen yıllık basın toplantısı esnasında Artsakh Dışişleri Bakanı Masis Mayilyan’dan geldi.

Artsakh’ın uluslararası tanınması ve desantralize işbirliğinin genişletilmesi

Artsakh’ın uluslararası tanınması ve desantralize işbirliğinin genişletilmesi yönünde gösterilen çabalar ilişkin Mayilyan, kaydedilen olumlu eğilimin 2017 yılında da devam ettiğini kaydetti.

ABD Michigan eyaletinin Eylül’de Artsak’ın bağımsızlığına ilişkin bir tasarı kabul ettiğini belirten Mayilyan, Artsakh’ın Djartar ve Berdzor ile Fransa’nın Décines-Charpieu ve Altfortville kentleri arasında Dostluk Deklerasyonları imzalandığını kaydetti. 2017’de Artsakh cumhurbaşkanı Bako Sahakyan’ın Belçika’ya ziyareti çerçevesinde Artsakh’la Dostluk Grubu ve Çevresinin kurulduğunu sözlerine ekledi. Özellikle Brüksel Valon Parlamentosunda Belçika Frankofon yasama temsilcileri, bilim ve toplumsal çevrelerden bir grup temsilci tarafından Artsakh’la Dostluk Çevresi tesis oldu, Belçika Flaman Parlamentosunda Artsakh'la Dostluk Grubu kuruldu. Artsakh’ta da benzeri grup ve çevreler kuruldu.

Artsakh’ın uluslararası işbirliği coğrafyası genişledi

Mayilyan 2017 yılı esnasında Artsakh Dışişleri Bakanlığının sadece varolan bağlar değil aynı zamanda yeni bağların tesisi yönünde de çaba gösterdiğinin altını çizdi. Artsakh’ın uluslararası işbirliği coğrafyası genişledi: İlk kez Bolivya ve Meksika’dan heyetler yanısıra Portekiz Parlamentosu milletvekillerinin Artsakh’a ziyarette bulundular.

Azerbaycan-Karabağ çatışmasının barışçı çözüm sürecine ilişkin

Azerbaycan-Karabağ çatışmasının barışçı çözüm sürecine değinen bakan Mayilyan, geçen yıl esnasında başlıcası Nisan 2016’da Azerbaycan tarafından Artsakh Cumhuriyetie karşı askeri işlemlerin tekrar başlaması sonucu oluşun olumsuz sonuçların bertaraf edilmesi üzerine yoğunlaşıldığını belirtti. Bu vesileyle Minsk Grubunun çabaları Viyana ve St. Petersburg’da yapılan buluşmalar esnasında sağlanan mutabakatların icrası ve müzakere sürecinin ileri taşınması için koşulların yaratılmasına yönelikti.

Bu bağlamda Mayilyan, müzakere sürecinde yapıcı atmosferin tesisi için AGİT Dönem Başkanı Özel Temsilcisi ofisinin genişletilmesi ve ateşkes rejimi ihlalleri soruşturma mekanizmalarının hayata geçirilmesi gerekliliğinin altını çizdi. Aynı zamanda Azerbaycan-Karabağ çatışması çözüm sürecinde reel ilerleme kaydetmek için müzakerelerde tam formatın yeniden ihdası, bunun tüm aşamalarına Artsakh Cumhuriyetinin katılımının gerekliliğine dikkat çekti.

Mayilyan ʺMüzakerelere Artsakh’ın tam katılımının barışçı sürecin verimliliğini yükseltir. Artsakh yönetimi süreçte tam katılım yararına tutum göstermeye devam etti ve bölgede istikrarın temini ve genel olarak bölgenin akıbeti için kendi payına düşen sorumluluğu de jure (hukuken) üstlenmeye hazırdırʺ dedi.

Farklı uluslararası kuruluşlarda çalışmalar

Mayilyan, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Konseyinde, AGİT’te, AB ve BM teşkilatlarında aralarında Azerbaycan-Karabağ çatışmasının barışçı çözümüne yönelik Artsakh’ın resmi tutumunun sunumı, Artsakh’ın menfaatleriyle çelişen süreçlerin önlenmesi de olmak üzere farklı sorunların ortaya konmasına yönelik Ermenistan misyonlarıyla sıkı işbirliği içinde takipçi çalışma yürütüldüğünü kaydetti. Özellikle farklı uluslararası kuruluşlarda Artsakh Dışişleri ve diğer bakanlıklarca hazırlanmış sayıca 9 belgenin dolaşıma sokulduğunu ifade etti.

Bu yılın öncelikleri

Cari yıldaki önceliklere ilişkin olarak Mayilyan, Artsakh cumhurbaşkanı Bako Sahakyan’ın 2017-2020 Dönemi Programı gereği dış politika öncelikleri olarak Artsakh halkının kader tayini hakkının gerçekleşmesi fiiliyatına dayanarak Artsakh’ın uluslararası tanınmasına yönelik çabaların canlandırılması, dış dünyayla ekonomik bağların tesisi ve derinleştirilmesi, Artsakh’ın gelişimi için dış elverişli koşulların yaratılması ve yabancı yatırımların teşviki olduğuna dikkat çekti. Ermenistan-Artsakh-Diaspora işbirliğinin genişlemesi ve derinleşmesi de gündemin ana eksenlerinde biri olarak yer almakta.

 

 

 

 

 

!
Mevcut bu metin   Հայերեն and Русский
Print
Daha fazla haberler
Bütün
Fotoröportajlar
Partner news