News
Haberler
News
Çarşamba
Aralık 19
Haber akışını gör


Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Ermeni-Türk Protokolleri onay sürecinin iptaline ilişkin kararı imzaladı.

Kararda şunlar kaydedildi:

ʺ2005 yılında değişik Ermenistan Cumhuriyeti Anayasasının m.55.7’sinden hareket ederek ve ‘Ermenistan Cumhuriyetinin Uluslararası Sözleşmelere ilişkin’ yasanın m.39.1 ilk kısmını esas kabul ederek:

1.10 Ekim 2009’da ‘Ermenistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında Diplomatik İlişkilerin Tesisine ilişkin’ ve ‘Ermenistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında İlişkilerin Geliştirilmesine ilişkin’ protokollerin onay sürecinin durdurulmasına;

2.Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına, Protokollerin onay sürecinin durdurulmasına ilişkin Türkiye Cumhuriyetinin bildirilmesine, karar verdim.ʺ

Hatırlatalım: 10 Ekim 2009’da Zürih Üniv. Tarih Fakültesi ‘Aula’ salonunda Ermenistan ve Türkiye ikili dilomatik ilişkilerin kurulmasına yönelik protokolleri parafe ettiler. Ermeni tarafında Protokolleri Dışişleri Bakanı Edward Nalbandyan, Türk tarafından Ahmet Davutoğlu imzaladı. 2 belge imzalandı: ‘Ermenistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında Diplomatik ilişkilerin Tesisine ilişkin’ ve ‘Ermenistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında İlişkilerin Geliştirilmesine ilişkin’ protokoller.

İmza töreninde ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Bşk. ve Slovenya Dışişleri Bakanı Samuel Žbogar, Avrupa Konseyi Gn. Sekreteri Javier Solana hazır bulundular.

Ermenistan izleyen yıl Şubat’ta Protokolleri onay için Millet Meclisine yollandı, ancak Türkiye onay sürecini sürekli sürüncemede bırakmakta, dahası belli aralıklarla aralarında Türkiye’nin ptrotokolleri onaylamasını Karabağ sorunuyla bağlantılandırmak ta olmak üzere ön koşullar öne sürmekteydi.

24 Aralık 1991’de Türkiye’nin Ermenistan Cumhuriyetini de facto tanımasına karşın, bu güne dek Ermenistan’la diplomatik ilişki tesis etmekten, yani de jure tanımaktan imtina etmektedir. 1993’te ise Türkiye tek taraflı olarak Ermenistan’la olan hava ve kara sınırını kapatmıştır.

22 Nisan 2010’da önce Ermenistan iktidar koalisyonu https://news.am/arm/news/19657.html Ermenistan Millet Meclisinde Protokollerin onay sürecini askıya aldı, ardından cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Protokollerin onay sürecinin Ermenistan Cumhuriyeti tarafından askıya alındığını duyurdu. Buna ilişkin olarak Türkiye bilgilendirildi.

2015’te Serj Sarkisyan, Protokolleri Millet Meclisinden geri çekti. https://news.am/arm/news/252940.html

Aylar sonra ise BM Genel Kurulu 72. Oturum Döneminde yaptığı konuşmasında Serj Sarkisyan, Ermeni-Türk Protokollerinin hayata geçirilmesi yönünde daimi surette herhangi bir olumlu değişimin olmaması koşullarında Ermenistan’ın 2018 yılı ilkbaharına bunları iptal ederek gireceğini duyurdu.

!
Mevcut bu metin   Հայերեն, English and Русский
Print
Daha fazla haberler
Bütün