News
Haberler
News
Cumartesi
Aralık 15
Haber akışını gör

Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan tarafından Ermeni-Türk Protokollerinin iptaliyle Ermenistan tarihinin bir sayfasını ardında bıraktı. Beyan, düzenlenen basın toplantısında milletvekili Karen Bekaryan’dan geldi.

Bekaryan zamanında anılan Protokollerin imzalanması yararına tavır sergilediğini ifade ederek:

ʺSovyetler Birliğinin dağılması sonrasında Ermenistan bağımsız devlete dönüştüğünde, Ermenistan’ın geleceği olmadığına yönelik bir kanaat şekillenmişti, zira geleceğini tarihi bir yüke bağlamış, bu sebeple kimi komplikasyonalara sahip olmuş, bu ise onun gelişimine izin vermeyebilecektiʺ dedi.

Milletvekili Türkiye’nin Avrupa’da olduğu gibi özellikle Merkezi Asya’da olmak üzere eski Sovyet alanında da propaganda ve manipülasyonlarıyla bundan istifade etmeye çalıştığını kaydetti. Ancak Bekaryan, 2009 yılında Ermenistan cumhurbaşkanının Türkiye’yle ilişkileri onararak, bu önyargıları dağıtıp Ermenistan’ın tüm dünyaya tersini kanıtlamada başarılı olduğu kanaatini belirtti.

Milletvekili sürecin oldukça zorlu ilerlediği, zira inisiyatifte bulunanın her zaman Ermeni toplumu ve Ermeni Diasporasının desteğini almadığına dikkat çekti. Bu tüm süreçte Erivan, Bekaryan’ın ifadesiyle,Protokollerin onaylanmasına yönelik aktif ve mukabil politika gerçekleştirdi, Ancak Türkiye tedricen önkoşullar ileri sürmeye başladı, kimi ek kazançlar elde etmeye çalıştı. Bekaryan, Ermeni tarafının tutumunun bölgede durumun stabilizasyonuna yönelik olduğunu da kaydetti.

Bakaryan sözlerinde ʺErmenistan kimseyle önkoşullar diliyle konuşmuyor ve kendisiyle de bu şekilde konuşulmasına izin vermezʺ dedi.

!
Mevcut bu metin   Հայերեն and Русский
Print
Daha fazla haberler
Bütün
Partner news