News
Haber akışını gör

Ermenistan Millet Meclisi bugün 7 Mart’ta yapılan olağanüstü oturumunda ʺBakanlar Kurulunun Yapısı ve Faaliyetlerine ilişkinʺ yasa ve ilgili yasalarda değişiklikler öngören yasa değişikliği paketini 63 Kabul ve 31 Red oyuyla ilk görüşmede kabul edildi.

NEWS.am daha önceki haberinde yeni yasa tasarısı gereğ hükümetin, başbakan, biri başbakan I. yardımcısı olmak üzere 3 başbakan yardımcısı ve 14 bakandan oluştuğunu bildirdi. Halihazırda Hükümette 18 bakan bulunmakta.

Yeni tasarı başbakan dışında Bakanlar Kurulu üyelerinin 2/3’nün atanması durumunda hükümeti kurulmuş kabul etmekte. Başbakanın istifasını vermek durumunda olduğu hallerde arasında yurttaşlığın kaybı, yabancı ülke yurttaşlığına geçme veya istifa gerektiren yasa ihlalleri sayılmakta.

Başbaknın 5 gün zarfında hükümeti yönetecek gerekli sayıdaki bakanı sunamaması halinde başbakan istifa etmiş kabul edilmekte. Başbakan ve başbakan yardımcılarının yetkilerinin temini için başbakanlık ofisine ilişkin hüküm kabul edildi. Başbakan yardımcılarına ise kendi ofisleri servis verecek.

Bakanlar Kurulu toplantılarının bundan böyle kapalı yapılmasından ötürü, hükümet faaliyetlerinin saydamlığının teminine ilişkin hükümler de tasarıda yer almakta.

!
Mevcut bu metin   Հայերեն and Русский
Print
Partner news