News
Haberler
News
Perşembe
Aralık 13
Haber akışını gör

Karabağ sorununun çözümü konusundaki müzakereler stabil bir ateşkes olmadıkça verimli olmaz. Beyan Erivan’dadevam eden ʺDağlık Karabağ’da Barışçı Çözüm Perspektifleri: Yerel ve uluslararası bakış açılarıʺ temalı uluslararası konferans esnasında Kafkasya Enstitüsü direktörü Aleksandr İskandaryan’dan geldi. Konferans, Kafkasya Enstitüsünün Birleşik Krallık Hükümeti ʺÇatışmalar, İstikrar ve Güvenlik Fonuʺ desteğindeki ʺToplum ve Karar Vericilerin Dağlık Karabağ Meselesinin Barışçı Çözüm Diyaloğuna Katılımıʺ Programı çerçevesinde gerçekleştirilmekte.

Son yıllardaki olayları özetleyen sözlerinde İskandaryan, durumda tansiyonun tedricen arttığını, aralarında Ermenistan-Azerbaycan sınırı, hatta Nahçivan yönünde de olmak üzere olay sayısının artmakta olduğunu belirtti. Karabağ’da helikopter düşüşü sonrasında durumun daha da gerildiği, ağır silahların konuşmaya başladığını belirten uzman, özellikle Nisan 2016 hadiseleri sonrasında eşbaşkanların çözüm arayışının arttığını, her ne kadar resmi görevlilerin iyimser demeçleri olsa da, tarafların ortak bir paydadan oldukça uzakta olmalarından ötürü reel adımlara teşebbüs edilmediğini kaydetti. İskandaryan’ın ifadesiyle Karabağ sorununun regülasyonu, sorun yönetimiyle yer değiştirdi.

Müzakerelerin stabil bir ateşkes olmadıkça verimli olmayacağına dikkat çeken uzman ihlallerin önlenmesine yönelik tedbirler alınması gerektiğini ifade etti.

!
Mevcut bu metin   Հայերեն and Русский
Print
Daha fazla haberler
Bütün
Partner news