News
Haberler
News
Perşembe
Şubat 21
Haber akışını gör

Eylül’de Paris’te TUMO Merkezinin açılması öngörülmekte. Bilgi bugün 12 Temmuz’da düzenlenen basın toplantısında Fransa’nın Erivan Büyükelçisi Jonathan Lacote’tan geldi.

Elçi ʺErivan’da TUMO Merkezi var, pek yakında Masis’te de açılacak. Beyrut ve Tiran’da da varʺ dedi ve pek yakında TUMO Merkezi anlayışının Larousse Ansiklopedisinde yer alacağını kaydederek ʺBu Frankofoni çerçevesinde işbirliği ağının unsurlarından biridirʺ dedi.

Diplomat Frankofoni Zirvesi çerçevesinde İş Forumu düzenlenmesini memnuniyetle karşıladığını kaydederek ʺBu aralarında Ermeni işadamlarına da olmak üzere partnörlerle tanışmak için nadide bir imkan sağlar. Özellikle yüksek teknolojiler alanındaʺ dedi.

!
Mevcut bu metin   Հայերեն, English and Русский
Print