News
Haberler
News
Cumartesi
Haziran 19
Haber akışını gör

Irak Ermeni toplumunun birçok temsilcisi Irak Savaşı esnasında ABD’ye, Avupa ülkelerine Ermenistan’a giderek bu ülkeyi terk ettiler, bunun sonucunda Irak’ta genel olarak 10 bin civarı Ermeni kaldı. Açıklama bugün 30 Kasım’da düzenlenen basın toplantısında Facebook sosyal paylaşım sitesi Irak Ermenileri Grubu administratörü Ara Aşçıyan’dan geldi. Aşçıyan bunların yaklaşık yarısının Bağdat’ta yaşadığını belirtti.

″Yakın Doğu’daki gelişmeler Ermenilerin bundan sonra Ermenistan yönünde göçüyle sonuçlanabilir. Burada şu soru akla geliyor: Bu ülke bu kadar milletdaşını kabul edebilir mi?″ dedi Aşçıyan. Aşçıyan’ın ifadesiyle Irak Savaşı öncesinde Bağdat’ta yaşayan Ermenilerin sayısı kadar Ermeni bugün tüm Irak’ta yaşamakta.

Açşıyan ″Durum, orada belli aralıklarla tedhiş eylemleri gerçekleştiğinden  her an kontrol dışına çıkabilir; bunlar Hıristiyanlara özellikle Ermenilere karşı yöneltilebilinir″dedi.

Irak’taki Ermenilerin halihazırdaki durumunu değerlendiren Aşçıyan, Emenilerin burada az-çok istikrarlı durumda olduklarını da kaydetti.

Facebook Irak Ermenileri Grubu administratörü Ara Aşçıyan açıklamasında″Ermenice öğretimi Anayasal güvenceye sahip,ancak genç Ermeniler arasında Ermeniceye hakimiyet giderek düşüyor. Irak Ermenileri farklı kültürel, hayri ve eğitsel kuruluşlara sahipler. Bağdat’ta 4 Ermeni kilisesi var″ dedi.

 

!
Mevcut bu metin   Հայերեն, English and Русский
Print
Fotoröportajlar