22 Mayıs’ta Rusya Federasyonunda Ermeni Soykırımının 100. Yıl Etkinlikleri Tüm Rusya Komisyonu (TRK) ilk organizasyon amaçlı oturumu Ermenistan’ın Moskova Büyükelçiliği konutunda gerçekleşti. Oturumu Ermenistan’ın RF Büyükelçisi Oleg Yesayan, Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü Direktörü Hayk Demoyan ve Ermeni Apostolik Kilisesi Yeni Nahçivan ve Rusya Diyakosluğu ruhani önderi Piskopos Yezras Nersiyan yönettiler. Komisyonun ilk oturumuna  RF’nun farklı bölgelerindeki Ermeistan başkonsolosları, Rus devlet ve toplum sektöründen tanınmış isimler, RF Ermeni toplumsal kuruluş başkanları ve Rusya’da yaşayan Ermeni işadamları katıldılar.

Büyükelçi Oleg Yesayan, oturum açılışında Komisyon’un tüm üyelerine teşekkürünü ifade ederek″Öngörülen etkinliklerin gereğince gerçekleştirilmesi insanlık tarihinin en korkunç cürümlerinden biri olan Ermeni Soykırımının uluslararası tanınması ve kınanması sürecinin verimli şekilde devamı önceliğinden kaynaklanmaktadır″ dedi. Yesayan, TRK çalışmalarının Ermenistan cumhurbaşkanı başkanlığında tesis edilen Tüm Ermeni Komisyonu çalışmalarıya uyumlu olacağı umudunu ifade etti.

100. Yıl Etkinlikleri Koordinasyonu Tüm Ermeni Komisyonu (TEK) sekreteri, Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü Direktörü Hayk Demoyan, oturum katılımcılarına TEK faaliyetleri ana eksen doğrultuları yanısıra Büyük Afet’in uluslararası tanınması ve kınanması sürecine ilişkin bilgi verdi.

TRK üyeleri,  RF Federal Konsey Doğal İmtiyazlar Komisyonu Bşk., Ermeni-Rus Parlamentolararası  Komisyon Rus tarafı eşbaşkanı  Nikolay Rijkov, Karadeniz ve Hazar Bölgesi Siyasi ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Direktörü V. Zakharov, Rusya Ermenileri Birliği Bşk. Yard. G. Ter-Ghazaryants, «Ermeni-Rus İşbirliği» Toplumsal Kuruluşu Bşk. Yu. Navoyan vd. farklı önerilerde bulundular.

Oturum sonunda TRK bünyesi yanısıra Çalışma Grubu bünyesi ve etkinliklerin planlama ve gerçekleştirme prosedürü onaylandı.