Üç günlük ziyareti çerçevesinde biraz sonra Gümrüye gelecek Papa Francesco’yu karşılamak üzere meydanda binlerce kişi toplanmış bulunmakta (Fotoröportaj).

Papa Francesco, Gümrü Vardananats Meydanında dini ayin icra edecek. Ardından beyaz aracıyla meydanda dolaşacak.

«Tiramayr Hayastan» Eğitim Kompleksini ziyaret edecek. Bunu Sb. Yot Verk Kilisesi ve ardından yeni inşa edilen Ermeni Katolik Kutsal Şehitler Kilisesi ziyaretleri takip edecek.