Ermenistan bundan böyle Avrupa-İran ve aksi  yönde farklı ulaştırma araçlarının kullanımı suretiyle yapılan çoklu taşımacılık transit ülkesine dönüşecek.

Bu hafta deneme amaçlı olarak iki konteyner deniz yoluyla Poti’ye, ardından demiryoluyla Ermenistan Yeraskh İstasyonuna, buradan da tırla İran’a nakledildi.

Ermenistan Ulaştırma ve Bilişim Teknolojileri Bakanı I. Yard. Artur Arakelyan, son 2 yıldır bu çoklu taşımacılık projesinin görüşüldüğünü, zira bakanlığın önceliklerinden birinin Ermenistan sathında uluslararası nakliyat hacminin artırılması olduğunu kaydetti. İlk konteyner nakline ilişkin olarak bunun deneme amaçlı olduğunu kaydederek:

2.000.000 Drama (AMD)kadar ipoyeksiz tüketim kredileri

30 Aralık'a kadar ''2.000.000 Drama (AMD)kadar ipoteksiz tüketim kredileri'' daha düşük sadece yıllık %19-21faizle

ʺBu bize ve partnörlerimize yolda oluşan sorunları gözlemleme ve analiz etme ve nakliyat esnasında zaman ve maliyet üzerinde etkide bulunan pürüzleri ortak çalışmayla giderme olanağı sağladı.ʺ dedi. Arakelyan’ın ifadesiyle konteynırlar Poti’den Yeraskh’a 38 saatte ulaştı, bu iyi bir gösterge olmakla beraber zamandan mümkün olduğunca tenzil için çalışmalar devam edecek.

«Güney Kafkasya Demiryolları A.Ş.» Gn. Md. Sergey Valo, deneme amaçlı nakliyatın projenin gerçekçi olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Valko bu nakliyat modelinin sadece zaman anlamında değil, güven verici de olduğunu kaydederek ʺAvrupa sathında konteynır üzerine konan kurşunlu mühür, yük Tahran’a ulaşana dek aynen kalmakta. Yani yük aynı şekilde yolun başındaki durumunu korumaktaʺ dedi.

Arakelyan ʺEkonomik aktivasyonu büyütmek dışında bu güzergahın tesisi aynı zamanda stratejik öneme de sahip. Komşu iki ülkeyle sınırların kapalı olması hesaba katıldığında, stabil çalışan lojistik koridora sahip olmamız önemliʺ dedi ve  bunun komşu İran’la ticari ilişkilerin gelişimine de katkıda bulunacağı inancını belirtti.