Bu güne dek Karabağ’da çatışmacı 3 tarafın kabul ettiği sadece bir belge var. Beyan bugün 23 Kasım’da düzenlenen basın toplantısı esnasında, Ermenistan Dışişleri Bakan yard. Şavarş Koçaryan’dan geldi.

Koçaryan,belgenin Ermenistan ve Azerbaycan tarafından kabul edildiğini hatırlattı. Koçaryan başka belgenin var olmadığını, kalan diğer tüm belgelerin  bu belgenin bu veya şu değişik versiyonu olduğunu, bunların mutabakat etabına varmadığını belirterek ʺKazan belgesi, biraz değişik ancak özünde aynı Madrid Belgesi, ki bu da mutabakata ulaştırılmış değil. Kazan’da tarafların bu ilkeleri onaylamaları öngörülmekteydi. Bunlar zemininde Karabağ’la mutabakat sonrasında Anlaşmanın hazırlanmasına geçmek mümkün olurdu, eğer Azerbaycan buluşmayı akamete uğratmasaydıʺ dedi. Koçaryan’ın ifadesiyle tüm anlaşmalarda ilk sırada self determinasyon meselesinin olması gerekmekte.

ʺMadrid ilkesi hayal edilen belge değildi. Ancak bu self determinasyon  unsurunu dikkate almaktaʺ diyen Koçaryan bunun Azerbaycan yönetimince kendi toplumuna Karabağ’ın kaybı düşüncesne hazırlama zorunluluğu çerçevesinde ʺertelenmiş referandumʺ öngördüğünü de sözlerine ekledi ve ʺSoru, peki Azerbaycan, kamuoyunu bu düşünceye hazırlamak için geçen 20 yıl ne yaptı?ʺ sorusnu yükseltti.

Paket veya aşamalı alternatiflerde önceliğe ilişkin olarak Koçaryan, hatta paket çözümün dahi aşamalı gerçekleştirme öngördüğünü belirterek ʺHer halukarda, biz her an sağlanan mutabakatları reddedebilecek bir rakibe sahip olduğumuz hususundan hareket etmeliyizʺ dedi.

«Lavrov Planı»na ilişkin bu kaçıncı kez olmak üzere benzeri bir belgenin varolmadığını ifade ederek ʺŞöyle bir durum tasavvur edelim.  Biz, Kerry aracılığıyla Dağlık Karabağ’ın Ermenistan tarafından tanınması ve toprak iadesine ilişkin önerimizi aktarıyoruz. Kerry önerimizi iletiyor ve biz « Kerry Planı» olduğunu ilân ediyoruz. Bu örneği tesadüfen vermiyorum. Taraflar aracılar vasıtasıyla öneriler sunuyorlar ve bunlara plan denilmesi doğru değil. Lavrov da, aynı şekilde kendisine atfedilen bu planı birçok kereler tekzip etmiştirʺ dedi.