Bir grup sivil toplum aktivisti Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi (AK PA) üyelerine Asamble Kış Oturum Dönemi öncesinde Azerbaycan Delegasyonunun oy hakkının dondurulmasını talep ediyor.

Contact.az’ın verdiği bilgiye göre, aktivistler eski AKPA Bşk. yard. Luca Volonte’ye karşı  ceza davası sürecinin başlaması ve Avrupa İstikrar İnisiyatifinin «Havyar Diplomasisi 2» Raporunun açıklanması sonrasında AKPA’da siyasal rüşvet delillerinin araştırılması çağrısında bulundular.

Çağrı başvurusunda, Milano Savcılığının Volonte’yi Azerbaycanlı milletvekilleri Elhan Suleymanov ve Muslim Mamedov’dan 2.39 milyon Avro rüşvet almakla suçladığı hatırlatıldı. Çağrıda AKPA’ya anılan Azerbaycan’lı parlamenterlerin Asambleden uzaklaştırılması ve anılanlara yönelik soruşturma başlatılması talep edilmekte.

Çağrıda Azerbaycan Delegasyonun oy hakkının da dondurulması talep edilmekte.