Azerbaycan oldukça destabil yaklaşımlarıyla AGİT’te kesinlikle tecrit içinde kendini bulumuştur. Beyan, AGİT Daimi Konseyinde teşkilatta Erivan ofisine yönelik gelişmeleri yorumlayan Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Basın sözcüsü Tigran Balayan’dan geldi.

Balayan ʺAGİT Başkanlığı, üye ülkeler, Sekreterya  hepsi AGİT Erivan Ofisinin faaliyetlerini desteklemektedirler ve sadece Azerbaycan, teşkilatın konsensus (oybirliği) ilkesini istismar ederek, ki buna göre bir ülke dahi karar alma sürecini sekteye uğratabilir-, AGİT Erivan Ofisinin faaliyetlerinin sürdürülmesine karşı gelmekte, bununla tüm teşkilatla zıtlaşmaktadırʺ dedi.

Balayan, AGİT Dönem Başkanı Avusturya temsilcisinin bugün AGİT Daimi Konseyinde yaptığı konuşmada, kendi çabalarına karşın, AGİT Erivan Ofisi yetkilerinin uzatılması hususunda mutabakata ulaşamadıklarını duyurduğunu belirterek ʺOcak ayında Daimi Konseyde yapılan duyuruda olduğu gibi, bugün de Avusturya Dönem Başkanlığı sorunun çözümüne yönelik Ermenistan’ın gösterdiği yapıcı çabaları yüksek takdir etti. Ermenistan’ın yaklaşımları diğer katılımcı ülkeler tarafından da gereğince takdir edildi.

Ermenistan AGİT Delegasyonu, Ermenstan’ın bir önceki Alman ve şimdiki Avusturya Dönem Başkanlıklarıyla beraber Erivan Ofisi yetkilerinin uzatılması amacıyla atılan bütün bu adımlara değinilen bir konuşma yaptı. Ermeni tarafı aynı zamanda ofisin kapatılmasına yönelik ve hatta AGİT’te Avusturya ve Almanya Dönem Başkanlıklarının ofise yönelik Bakü’nün suni ithamlarını net bir dille tekzip etmelerinden sonra bile, giderek daha geniş bir ivme kazanan Azerbaycan’ın maksatlı işlemlerine yönelik bilgi verdiʺ dedi.

Balayan ʺBakü’de AGİT Ofisinin kapatılması sonrasında, fiilen Erivan ofisi faaliyetlerini de engelleyerek Azerbaycan, AGİT’in Güney Kafkasya’da misyonunu tam olarak varolmaktan mahrum bırakmakta, bu doğal olarak sadece bölgemizdeki AGİT faaliyetleri değil, aynı zamanda genel olarak teşkilat ve yapıları üzerinde olumsuz etkide bulunacaktır.

ʺAGİT Avusturya Dönem Başkanlığı ve üye ülkelerin Bakü’nün yapıcı sahaya geri getirilmesi ve Erivan’da AGİT Ofisi doğal faaliyetlerini engellememe yönündeki çabaları sonuçsuz kaldıʺ diyen Balayan sözlerini şöyle sürdürdü: ʺDış politikasındaki gibi iç politikasında da Azerbaycan, aralarında ‘temel özgürlükler’ –ki bu bağlamda daimi uluslararası eleştirilere hedef olmaktadır-, de olmak üzere gündelik rejimle AGİT ilke ve yükümlülüklerini ihlal ediyor. Şimdi ise AGİT faaliyetlerini sekteye uğratarak, bir kez daha uluslararası topluma kafa tutan Bakü, kendisi ve uygar dünya arasındaki boşluğu daha da derinleştirerek, uluslararası arenada bir hezimet daha kaydetmiştirʺ.

Tigran Balayan’ın ifadesiyle ʺErmenistan, teşkilatın amaçlarını gerçekleştirmede katkısını sunarak, AGİT aktif ve inisiyatifçi bir üyes olarak faaliyet göstermeye devam edecektir. Ermeni tarafı, özellikle AGİT Daimi Konsey oturumu esnasında dillendirilen Ermenistan’da AGİT programlarının gerçekleştirilmesine yönelik önerileri gözlemeye hazırdır.ʺ