Başbakanlıkta başbakan Karen Karapetyan başkanlığında yapılan toplantıda, Ermenisan İş Ortamının İyileşmesi (Doing Business) 2017 yılı Etkinlik Programının genel gidişatı değerlendirildi.

Başbakanlıkytan NEWS.am’e verilen bilgiye göre, yıl içinde öngörülen 49 etkinlikten 22’si gerçekleştirildi, kalan 27’si ise devam etmekte olup, öngörülen zaman takvimi gereği Kasım sonuna dek nihayete ulaştırılması öngörülmekte. Verilen bilgide 2017’de anılan etkinliklerin gerçekleştirilmesi sayesinde Ermenistan’ın Dünya Bankasının (DB) her yıl yayımladığı İş Yapma Kolaylığı Raporundaki sıralamasında birkaç nokta ilerlemesi beklenmekte. Ermenistan geçtiğimiz yıl anılan raporda 38. sırada yer almıştı.

Etkinlikler işe başlama ve geliştirmek için öngörülen bürokratik prosedürlerin kolaylaştırılması, küçük ve orta ölçekli müteşebbisliğin teşviki, yatırımcıların korunması, imar izinlerinin alınması, elektronik sistemlerin sürekli hayata geçirilmesi, kredilere erişilebilirlik, mülkiyetin tescili, altyapı donanım gösterilerinin iyileştirilmesi yönündeki çalışmaları içermekte.

Başbakan DB temsilcileriyle aktif çalışılması ve ilgili konuların periyodik aralıklarla görüşülmesi amacıyla ilgili tüm tarafları içeren düzenli işleyen bir komisyonun kurulması talimatını verdi.