30 Kasım’da Minsk’te yapılan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Kolektif Güvenlik Konseyi oturumunda KGAÖ üyesi ülke liderleri Dağlık Karabağ çatışmasının çözümü yönünde AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarının çabalarına desteğe ilişkin bir Bildiri kabul ettiler.

Bildiride şunlar kabul edildi:

ʺBiz KGAÖ üyesi ülke yöneticileri, AGİT Minsk Grubu eşbaşkanı ülkelere, çabalarına desteğimize ilişkin duyuruda bulunuyoruz.

Rusya, Fransa ve ABD şahsında AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlığı, uluslararası toplumun eşdeğer yetkisine sahip misyonu Dağlık Karabağ çatışmasının çözümüne siyasi ve diplomatik araçlarla ulaşmak olan tek kurumdur.

Eşbaşkanı 3 ülkenin çabaları sayesinde sorunun çözümü amacıyla Karabağ çatışmasına ilişkin RF, Fransa ve ABD devlet başkanları ortak bildirilerinde ifadesini bulan ilkeler ve tamamlayıcılar manzumesi esas olarak hazırlanmıştır.

Karabağ çatışmasının kesinlikle barışçı çözümü gerekliliğini teyid ederek, AGİT Minsk Grubu eşbaşkanı ülkelerin çatışmanın çözümüne yönelik uluslararası norm ve haklar, BM Tüzüğü yanısıra özellikle kuvvet ve kuvvet tehdidi kullanmama, toprak bütünlüğü ve halkların kader tayini hakkına ilişkin Helsinki Nihai Senedi zemininde çabalarına desteğimizi ifade ediyoruz.

2016-2017 yıllarında Viyana, St. Petersburg ve Cenevre’de gerçekleşen Dağlık Karabağ mevzulu zirveler esnasında sağlanan mutabakatların gerçekleştirilmesi yararına tavrımızı sergiliyoruz, bunlar durumda tansiyona müsaade edilemiyeceği, ateşkese riayet, cephe hattında gerilimin düşürülmesine yönelik ek tedbirler kabul edilmesi ve müzakere sürecinin yoğunlaşmasına yöneliktir.ʺ