Ermenistan okullarında yabancı dilleri geliştirilmesi programıyla alakalı ciddi sorunlar var. Beyan bugün 19 Şubat’ta düzenlenen basın toplantısında Eğitim ve Bilim Bakanı Levon Mkrtiçyan’dan geldi.

Yabancı diller bağlamında genel dil eğitiminin yaygınlarştırılması ve derinleştirilmiş eğitim olmak üzere  iki tipoliojik yaklaşım olduğunu belirten bakan ʺEn başarılı pilot program Fransızca’yla gerçekleşti. Halihazırda 10 okulda intensif  eğitim  gerçekleştirilmekte. Ayrıca ʺBritish Councilʺ desteğinde  aokullarda İngilizce kulüplei açılıyor, bunlar laboratorlarımıza dönüşmekte. Böylesii okullardan 5’i eyaletlerde biri Erivan’da. Okullardan 4’ünde laborauvarlar bulunmakta. Program kesintisiz sürmekte. Her eyalette benzeri 2 okul olması yönünde mutabakatımızı var.

Deneyim herkesi Erivan’a getirdiğinde tam sonuç alınamadığını gösteriyor.ʺ dedi.

Mkrtiçyan, Almanca’ya yönelik de intensif program olduğunu, özellikle Almanya’dan öğretmenlerin Ermenistan’da çalışmakta olduğunu kaydetti.

Rusçaya ilişkin olarak bakan, halihazırda sayıca yaklaşık 1500 öğretmenin meslek için eğitim konusunun gündemde olduğunu belirtti.

Mkrtiçyan okullarda üçüncü yabancı dil sokulması hususunun başlangıçta kolay devreye girdiği ancak, özellikjle eyaletlerde olmak üzere kaliteye ilişkin sorunlar yarattığına dikkat etti.