Suriye üzerine füze saldırısı bölge ve dünyada gerilimin tırmanmasına gebedir. Beyan Suriye’deki duruma ilişkin Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Daimi Konsey olağanüstü oturumunda kabul edilen duyuruyla geldi.

Duyuruda KGAÖ Daimi Konseyinin Suriye Arap Cumhuriyetinin egemenlik, birliktelik ve toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik destek teyid edilerek, uluslararası hukukun ilke ve normlarının ihlaliyle, BM Tüzüğü hilafına ve BM Güzenlik Konseyi izni olmaksızın gerçekleşen ABD, Birleşik Krallık ve Fransa desteğindeki füze darpları kınanmakta.

Duyuruda ʺBu işlemler Suriye’de terör tehdidinin hızla ortadan kaldırılması, siyasi ve diplomatik araçlarla Suriye’deki iç savaşın çözümüne tezat bir hal oluşturarak, bu ülkede insani durumun gerilemesine sebebiyet vermektedir. Bu aynı zamanda bölge ve tüm dünyada  geriliminm tırmanmasına gebedirʺ denmekte.

KGAÖ Daimi Konseyi, uluslararası toplumun BM Güvenlik Konseyine verdiği uluslararası barış ve güvenliğin korunması ve ihyası sorunlarının icrası için azami çabayı gösterme çağrısında bulunmakta.