İş dünyasının iktidarın yasama ve yürütme organlarında yapacak bir işi yok. Görüş 7 MayıS’ta Meclis’teki basın brifingi esnasında Taşnaksutyun Meclis Grubu Bşk. Armen Rustamyan’dan geldi.

Rustamyan ʺİktidar ve iş dünyasının birbirinden ayrılması, aksi takdirde Ermenistan’ın geleceği olmaz. Burada söz konusu olan somut bir isim değil. Bu sorunu ilkesel düzeyde dillendiriyorum. Bu konuyuı Nikol Paşinyan’la da konuştukʺ dedi.

Eski oligarklar yerine yeni oligarkların geldiği gibi bir intibanın oluşturulmaması gerektiğinin altını çizen Rustamyan ʺOnlar biznısla uğraşıyorlarsa Millet Meclisinde veya Hükümette ne işleri var. Değil mi ki burada bariz menfaat çatışması oluşmaktadırʺ dedi.