ABD Erivan Büyükelçiliği bu yıl 7 Amerikalı yüksek öğrenim öğrencisinin Ermenistan’da faaliyet gösteren firmalarda yaz iş stajı sponsorluğunu üstlendi.

Elçilik Basın Servisinden verilen bilgiye göre öğrenciler 6 hafta süren stajlarında çalıştıkları firmalara piyasa araştırmaları, dış bağlantıların planlanması, gönüllü çalımanın idaresi ve hesap verme mekanizmlaraının geliştirilmesi konularında yardımcı oldular. Öğrenciler son hafta esnasında çalıştıkları firma ve ABD elçilik görevlilerine neler yaptıklarını gösterdiler.

Staj etkinliği bu yıl ilk kez gerçekleştirilirken Amerikan Uluslararası Eğitim Konseyleri Ermenistan Ofisi Direktörü Karin Smith ʺÖğrenciler kendilerini kabul eden firma ve ailelerle sürekli ve sıkı bağlar tesis ettiler ve Ermenistan’da sağladıkları deneyim ve izlenimlerini Birleşik Devletlerde bulunan öğrenci-arkadaşlarıyla paylaşmaya hazırlar. 2019’da yeni bir öğrenci grubunu memnuniyetle kabul edeceğizʺ dedi ve etkinliğin Amerikan Kolej öğrencileri çevresinde Ermenistan’da öğrenim görmeye yönelik ilgi yaratacağı bunun da bireysel temaslar ve değişimler aracılığıyla kültürel köprülerin daha da genişlemesine olanak sağlayacağını sözleriner ekledi.