Ermenistan’daki değişiklikler Lübnanlı yatırımcılar için olumlu saik teşkil etmektedir. Beyan bugün 8 Ağustos’ta Ermenistan Bölgesel İdare ve Kalkınma Bakanı Suren Babikyan’la buluşması esnasında Lübnan’ın Erivan Büyükelçisi Maya Dagher’den geldi.

Babikyan buluşmada iki ülke arasında varolan işbirliğini ve bunda Lübnan Ermeni toplumunun rolünü yüksek takdir etti, iki ülke tarihi dostluğunun yeni düzlemlere naklolma yönünde büyük potansiyele sahip olduğu kanaatini ifade etti.

Elçi Maya Dagher iki halk arasında tarihi ve samimi ilişkilerin içinde birçok işbirliği persperktifi barındırdığını belirtti.Elçi hukukiliğin tesisi ve yolsuzlukla mücadeleye yönelik Ermenistan Hükümetinin çabalarını yüksek takdir etti ve Ermenistan’daki değişikliklerin Lübnanlı yatırımcılar için olumlu saik teşkil ettiğinin altını çizdi.

Babikyan ortak menfaate dayalı yeni yatırım ortamının şekillenmesine yönelik çabaların oldukça önemli olduğunu kaydetti. Bakan Ermenistan Hükümetince yabancı yatırımcıların yasayla korunduğu teminatını verdi.

Taraflar buluşmada iki ülke desantralize işbirliği, iki ülke idari-coğrafi kamu otoriteleri arasındaki bağların derinleştirilmesi yanısıra bir dizi alanda varolan potansiyelin ortaya çıkarılması ve engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik karşılıklı ilgi duyulan konular görüşüldü.