Başbakan Nikol Paşinyan bugün 9 Ağustos’ta, Ermenistan İşverenler Birliği (EİB) üyeleriyle ekonominin gelişimine yönelik bir dizi konuyu görüştü.

Başbakanlık Basın Servisinden verilen bilgiye göre, Nikol Paşinyan, Hükümet ve farklı alanların menfaatlerini temsilk eden birlikler ve toplumsal kuruluşlar arasında diyaloğa önem verdiklerini belirtti, bunun varolan sorunların görüşülmesi ve bunlartın çözümüne yönelik görüşlerin işitilmesine olanak sağladığını ifade etti.

Buluşmada yurtta iş ortamının iyileştirilmesi, yabancı yatırımların teşviki, mevzuatta reformlar gerçekleştirilmesi, emek piyasasına eşdeğer kadroların kazandırılmasına ilişkin meselerler görüşüldü. Vergi reformları, kamu ihale düzeni, imar, sivil havacılık alanlarının gelişim olanakları ve perspektiflerine değinildi.

Başbakan ilgili birimlere EİB Konsey üyeleriyle anılan alanlarda varolan sorunların çözümüne yönelik görüşmelerin sürdürülmesi talimatını verdi.