Halihazırdaki siyasi realite Karabağ’da ne sonbaharda ne de daha sonra, yakın gelecekte savaş olmayacağını göstermektedir. Beyan bugün 11 Ağustos’ta düzenlenen basın toplantısında emekli büyükelçi Arman Navasardyan’dan geldi.

Bununla beraber Karabağ sorununun çözümüne yönelik hiçbir emare olmadığını da kaydeden Navasardyan ʺKanaatimce statükonun korunması artık kötü değilʺ dedi.

Navasardyan, Karabağ’da savaşın tekrar başlaması konusuyla ne Batı’nın ne de Moskova’nın ilgilenmediğine emin.