Azerbaycan KGAÖ üyeliği için başvurma düşüncesini açıklarsa Ermenistan veto hakkını kullanır. Beyan ermenistan Dışişleri Bakanlığı Basın Sekreteri vekili Anna Naghdalyan’dan geldi. Naghdalyan Kolektif Güvenik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ve Avrasya Ekonomik Birliğinde (AEB) kararların üye ülkelerin konsensüsüyle alındığını hatırlattı.

Nağdalyan ‘Ermeni tarafı görüşünü ifade etmiştir. Bunun ikili yoruma yer bıraktığını sanmıyorum’ dedi.

Nağdalyan aynı zamanda Azerbaycan’ın KGAÖ üyelik olanaklarına ilişkin tartışmlaraın analitik çevrelerde yapıldıını hatırlatarak ʺEğer benzeri sorun gündeme gelirse Ermenistan voto hakkından istifade ederʺ dedi.