Gürcistan’a akredite yabancı misyon temsilcileri 15 Eylül’de Tsitsernakaberd Anıt Kompleksini ziyaret ettiler.

NEWSam muhabirinin verdiği bilgiye göre ziyaretçi heyetçiler Soykırım kurbanlarının hatırası önünde saygı duruşunda bulundular, Ebediyet Ateşi yakınına çiçekler bıraktılar. Heyet, Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsünü de ziyaret etti.

Gürcistan’a akredite yabancı misyon temsilcileri, Ermenistan’ın Tiflis Büyükelçiliği inisiyatifiyle 14-15 Eylül’de Ermenistan’da bulunmaktalar.