Diyarbakır sokaklarına yapıştırılmış olan afişler Surp Giragos Kilisesinin açılışı ve ilk dini ayinine katılmak üzere Türkiye’nin Diyarbakır kentini ziyare eden Ermenileri şaşırttı.

NEWS.am muhabirinin Diyarbakır’dan verdiği bilgiye göre; Diyarbakır Belediyesi tarafından sokaklara üzerinde Surp Kirakos Kilisesinin resminin yer aldığı Ermenice olarak ″Evinize Hoşgeldiniz″ yazılı afişler asıldı. Kent girişinde ise Türkçe, Kürtçe, Süryanice ve Ermenice olara ″Hoşgeldiz″ yazılı tabela yer almakta.

Surp Giragos’un yeniden açılışı ve dini ayine katılmak üzere Ermenistan’dan az konuk yer alırken Diaspora’dan gelen konukların çok olduğu dikkat çekti. Diyarbakır Belediye bşk. yard. NEWS.am muhabirine açıklamasında, dünyanın farklı ülkelerinden kentlerine yaklaşık 2000 Ermeninin ziyaret etmiş olduğu bilgisini verdi.

Yakın Doğunun en büyük kiliselerinden biri olan Surp Giragos’un açılışı ve meshi bugün 22 Ekim’de gerçekleştirilecek, ilk ″patarak″ dini ayini yarın 23 Ekim’de yapılacak.

Surp Giragos’un onarımı Diyarbakırlı Ermeniler ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi desteğinde gerçekleştirildi.

Surp Giragos, faaliyet gösteren kilise olarak tekrar açılmakta.