Azerbaycan keskin nişancıların tampon hattan geri çekilmesi ve olayların incelenmesine yönelik mekanizmalar oluşturulması konusunda mutabakatını verdi. Açıklama Azerbaycan «Turan Ajansı»na bir röportaj veren Uluslararası Kriz Grubu (ICG) Avrupa Programları Direktörü Sabina Fraser’dan geldi.

Ayrca uzmanın ifadesiyle, Dağlık Karabağ dahil olmak üzere tüm çatışmacı taraflar, AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarına daha fazla yetki tahsisi konusunda mutabakata varmak durumundalar. Fraser, Azerbaycan’ın da sınırda güç gösteriminde bulunmayı durdurması gerektiğini kaydetti.

Azerbaycan’dan yayılan  ″yiğit Azeriler″in  kısa sürede Ermeni Silahlı Kuvvetleri hattını aşarak Karabağ’ı işgal edebileceklerine dair mentalitete ilişkin olarak Fraser uzak görüşlü bir şekilde ″Ermeni Silahlı Kuvvetleri taktik üstünlüğe sahip. Onlar Dağlık Karabağ etrafındaki tepelerin büyük kısmına hakimler″ ifadesini kullandı.

Başarı olanağına sahip olmak için Azerilerin 3 katı fazla nicel üstünlüğe sahip olmaları gerekir, ancak Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri  bugün sayıca 95 bine eşit, Emeni Ordusu ie 70 bin kişi″ dedi ve bu talebin sadece insani değil aynı zamanda teknik kaynak gerektirdiğinin de altını çizdi.

″Hafif bir savaş olmayacak″ diyen Fraser, her şeyden ayrı askeri işlemlerin başlamasının statüsü anlamında alternatif transit hat olarak Batı’nın gözünde Güney Kafkasya’nın durumuna gölge düşüreceğini de sözlerinde kaydetti.