Başbakan Tigran Sarkisyan, Uluslararası Para Fonu (IMF) Ermenistan misyonu başkanı Mark Horton başkanlığındaki heyeti kabul etti. Başbakanlıktan NEWS.am’e verilen bilgiye göre, buluşmada  Ermenistan’ın ekonomi politikasının esas doğrultuları ve ekonomik gelişim perspektifleri değerlendirildi.

Mark Horton başbakana IMF ″Ertelenebilir Finansman″ ve ″Ertelenebilir kredi″ üç yıllık programının gidişatı ve programın icraatına ilişkin IMF Ermenistan misyonunun ziyaret sonuçlarına ilişkin bilgi verdi.

Mark Horton ″Sanıyorum birlikte mükemmel bir misyon gerçekleştirdik, çünkü önümüze koyduğumuz hedefi gerçekleştirebildik. 2011 yılı sonunda kaydedilen sonuçlarla programın icra düzeyi oldukça yüksek, Ermenistan devlet bütçesi sonuçları anlamında ise  icraat istinai. Sosyal giderlerin doğru yönlendirilmesine ilişkin etkinliklerin sonuçları da mükemmel ve memnuniyet verici. Tamamıyla temin edilen Yedek fonların  temini kıstaslarının icrası da anmaya değer.″ dedi. Horton, IMF’nin ilerde de olası acil durumlarda Ermenistan’a desteğe hazır olduğunu belirtti. Horton, başbakanı 2012 için öngörülen iddialı vergi paketinin Millet Meclisince kabulü vesilesiyle de kutladı. IMF Ermenistan Misyonu bşk. Devlet Gelirler Komitesi yönetiminin bürokrasiden arındırılmasına yönelik daimi reformları sevindirici olarak kabul etti. Emeklilik reformlarına ilişkin olarak Tigran Sarkisyan 2012 yılında Bireysel Hesap Sisteminin devreye gireceğini ve Zorunlu Birikimli Emeklilik Fonlarına geçiş yapılacağını belirtti.