Reviews
Haber akışını gör

ʺArtsakh sorununun çözümü işinde AGİT Minsk Grubunun büyük önemi var. Özellikle büyük devletler olarak Rusya ve Fransa’nın rolü önemsenmektedir. Çatışmalar barışçı çözüme sahip olmalı. Bu bağlamda Azerbaycan’la sıkı işbirliğinde bulunmak gerekiyor, bu bize sorunu hızlı değil aksine yavaş ancak aklıselim şekilde çözme olanağı sağlarʺ demekte, Aravot’a açıklamada bulunan Bundestag milletvekili Albert Weiler.

Weiler makul çözümün karşılıklı tavizleri öngördüğü kanaatini ifade etti. Aravot’un ‘Azerbaycan’ın militarist politikasıyla karşılıklı tavizlere yönelik müzakerelerde bulunmak istemediğini göstermektedir’ imasına şu yankıyı verdi: ʺAzerbaycan’a karşı değil, Azerbaycan’la beraber karara varmak gerekiyor. Bu meselede sorunun en iyi şekilde çözümü için Minsk Grubu eşbaşkanı ülke olarak Rusya, iyi bir ‘moderatör’ rolü oynayabilir. Yani üçüncü ülkenin iyi niyet ifadesi, iki tarafın karşılıklı tavizleri nezdinde etkili olur.ʺ

Weiler, Rusya’nın Ermenistan’la çok iyi ilişkilere sahip olduğu kanaatini belirterek ʺAncak Rusya’nın Azerbaycan’la da çok iyi ilişkileri var. Büyük ülke olarak, Artsakh sorununun çözümü işinde esaslı etkide bulunabilir. Bu amaçla çatışmanın barışçı çözümü için her tür fırsattan istifade etmek gerekiyorʺ dedi.

!
Mevcut bu metin Հայերեն
Print