Կայքի շարժական տարբերակն արդեն հասանելի է. ՓՈՐՁԵՔ ԱՅՆx

Արխիվ

Partner News

NEWSmaker


NEWSmaker

NEWS.am լրատվական-վերլուծական գործակալության նոր նախագիծն է, որի միջոցով գործակալությունը ցանկանում է իր ընթերցողի հետ անմիջական համագործակցություն սկսել։

 


Նախագծին կարող է մասնակցել NEWS.am-ի ցանկացած ընթերցող՝ ուղարկելով

newsmaker@news.am

հասցեին տեսանյութ եւ/կամ լուսանկարներ, եւ դրանց հետ նամակով տեղեկատվություն:


Կայքում հրապարակված տեսանյութի եւ տեղեկատվության հեղինակը կպարգեւատրվի 5000 (հինգ հազար) ՀՀ դրամով։
Կայքում հրապարակված լուսանկարների եւ տեղեկատվության հեղինակը կպարգեւատրվի 2500 (երկու հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամով։

Ուշադրություն՝

  • Տեսանյութը եւ/կամ լուսանկարները պետք է նկարահանված լինեն հեղինակի կողմից։
  • Տեսանյութը եւ/կամ լուսանկարները պետք է համապատասխանեն տեղեկատվությանը:
  • Տեսանյութի եւ/կամ լուսանկարների պարունակությունը չպետք է խախտեն ՀՀ օրենքները:
  • Տեսանյութը եւ/կամ լուսանկարները չպետք է պարունակեն գովազդ:
  • Տեսանյութերի եւ/կամ լուսանկարների լրատվական կարեւորությունը որոշում է NEWS.am խմբագրությունը, հետեւաբար որոշ տեսանյութեր եւ/կամ լուսանկարներ եւ դրանց մասին տեղեկատվությունը հնարավոր է չհրապարակվեն:
  • Տեսանյութերը եւ/կամ լուսանկարները NEWS.am-ին տրամադրելուց հետո տեսանյութերի եւ/կամ լուսանկարների սեփականատեր է համարվում NEWS.am լրատվական-վերլուծական գործակալությունը, եւ արգելվում է կոմերցիոն նպատակով տեսանյութերի եւ/կամ լուսանկարների տրամադրումն այլ լրատվամիջոցների եւ ընկերությունների:
  • Պարգեւավճարը ստանալու համար անհրաժեշտ է նշել տեսանյութի եւ/կամ լուսանկարների հեղինակի անուն ազգանունը, եւ նամակի պարունակության մեջ առաձին տողով նշել ցանկացած գաղտնաբառ: Գաղտնաբառն անհրաժեշտ է գումարը տրամադրելու համար:
  • Տեսանյութի եւ/կամ լուսանկարների հետ ուղարկվող նամակում պարտադիր նշել, թե հեղինակը ցանկանո՞ւմ է արդյոք, որպեսզի իր անունը տեղադրվի հրապարակված տեղեկատվության մեջ:
  • Տեսանյութերի եւ/կամ լուսանկարների հետ ուղարկվող տեղեկությունը պետք է հանգամանալից ներկայացնի իրադարձության եղելությունը, վայրը, ամսաթիվը եւ այլն:
  • Գործակալությունը պարտավորվում է չտրամադրել երրորդ անձանց այն տեսանյութերը եւ/կամ լուսանկարները, որոնք կայքում չեն հրապարակվել։


   NEWS.am-ը շնորհակալ է իր ընթերցողներից, եւ ակնկալում է ակտիվ ու երկարատեւ համագործակցություն:

   Հիշե՛ք, ինֆորմացիային տիրապետողները տիրում են աշխարհին, բայց նորություն ստեղծողների ուժը դեռեւս անհայտ է...

   Դարձե՛ք NEWSmaker