News
Լրահոս
News
Շաբաթ
Հունիս 15
Նա ընդգծեց, որ մրգերի արտահանումն ավելացել է մոտ 2 անգամ. «Էապես աճել են տեքստիլ արդյունաբերության, ձկնարդյունաբերության ծավալները, և սրանք տպավորիչ թվեր են...