News
Լրահոս
News
Չորեքշաբթի
Ապրիլ 17
Այդկերպ համախմբվեցին աստղագիտության բոլոր իրական սիրահարները, իսկ նոր աստղագիտական շարժման նշանաբանը…
Օրվա ստեղծման համար պատմական նախադրյալ է ծառայել Թռչունների պաշտպանության մասին միջազգային հռչակագիրը, որը ստորագրվել է 1906 թվականին…