News
Լրահոս
News
Չորեքշաբթի
Դեկտեմբեր 08
Փորձեր, իհարկե, արվում են, արվում են շանտաժի լեզվով, սպառնալիքների լեզվով խոսել Ռուսաստանի հետ, տալ եթեր ՌԴ-ում ինքնահռչակ ընդդիմության ղեկավարին…